Kemi

Kemi (pohjoissaameksi Giepma) on Suomen kaupunki, joka sijaitsee Lapin maakunnassa, Kemijoen suistossa. Kemissä oli 31. joulukuuta 2010 22 548 asukasta. Kemin pinta-ala on maanmittauslaitoksen 1. tammikuuta 2010 tehtyjen mittausten mukaan 747,44 km², josta 95,27 km² on maata, 7,32 km² sisävesialueita ja loput 644,85 km² merivesialueita. Pinta-alaltaan Kemi on Lapin maakunnan kunnista pienin, ja sen naapurikuntia ovat Keminmaa, Simo ja Tornio. Sana kemi tarkoittaa tallattua niittyä, jolle voi leiriytyä.

..