PDF Tulosta Sähköposti

 

1188 PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SOPIMUSEHDOT: YRITYSASIAKKAAT


 

SOPIMUSEHDOT: YRITYSASIAKKAAT


1. Osapuolet ja sopimuksen synty

Näitä sopimusehtoja sovelletaan 1188.fi palvelun (jäljempänä yhtiö) tarjoamiin hakemistopalvelun maksaneisiin tai muulla perusteella asiakkaaksi rekisteröityneen yrityksen/yhteisön (jäljempänä asiakas) välisiin sopimuksiin.

Sopimus syntyy, kun asiakkaan tilaustiedot ja asiakkaan valtuuttaman yhteyshenkilön tiedot ovat rekisteröity järjestelmään. Asiakas voi rekisteröityä järjestelmään asiakaspalvelun kautta soittamalla, kirjallisesti tai rekisteröitymislomakkeen avulla.Yhtiön tekemän puhelinmarkkinoinnin kautta syntyy tilaussopimus suullisesti. Tallennamme puhelut laadun parantamiseksi.

Jokaisesta syntyneestä tilauksesta asiakkaalle lähetetään tilausvahvistus ja lasku. Asiakkaan on tarkastettava tilaustietojensa oikeellisuus www.1188.fi palvelusta ja ilmoitettava mahdolliset virheet heti ne huomatessaan ja kuitenkin enintään 10 päivän sisällä tilausvahvistuksesta.

Maksut tulee maksaa viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Yhtiöllä on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi 10,5%  vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien.

2. Tuotteen toimitus

Yhtiö avaa palvelun asiakkaan käyttöön ja luovuttaa asiakkaalle palvelun ylläpitoon tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan sovittuun aikaan mennessä. Tunnuksen ja salasanan avulla voi asiakkaan valtuuttama yhteyshenkilö ylläpitää ja muuttaa www.1188.fi sivustossa näkyviä yritystietoja sekä yhteyshenkilön yhteystietoja.

3. Sopimuksen rajoitus ja poisto

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa www.1188.fi sivustosta ja järjestelmästä asiakkaan rekisteröimät tiedot ja kuvat, jotka ovat tekijänoikeuksia vastaan tai markkinointilainsäädännön tai muun lainsäädännön vastaisia tai muuten hyvien tapojen vastaisia. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiakkaan tiedot, mikäli asiakas ei ole suorittanut laskuaan maksukehotuksista huolimatta.

4. Osapuolten vastuut

Yhtiöllä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Yhtiöllä on oikeus, mutta ei velvollisuus tehdä muutoksia, lisätä, tarkastaa ja poistaa Palvelussa olevaa materiaalia riippumatta siitä ovatko ne Palveluntarjoajan itsenäisiä tai kolmannen osapuolen palveluun toimittamia. Palveluntarjoaja ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai niistä palveluista, joihin Palvelusta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Palveluntarjoajan toimesta.

Yhtiö ei vastaa Palvelussa olevien tietojen sisällöstä, tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta, esiintyvistä virheistä eikä niiden seurauksista. Yhtiö ei takaa, että Palvelu on Käyttäjän käytössä keskeytyksettä. Yhtiö ei vastaa mistään palvelun käytöstä toisille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Yhtiön korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa rajoittuu maksettuun rekisteröintimaksuun, jolla tarkoitetaan puhelinkeskustelussa tai kirjallisessa tilauksessa sovittua tietojen julkaisuhintaa.

Asiakkaan maksun peruste on, että palveluntarjoaja julkaisee tiedot 1188.fi palvelussa.

5. Käyttöehdot

Asiakas ei saa hyödyntää muiden kuin oman yrityksen tietoja kaupallisesti (esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin). Palvelun sisällön tai sen osan julkaiseminen, kopioiminen, liittäminen, siirtäminen tai säilyttäminen, lukuun ottamatta omien yritystietojen säilyttämistä tai tulostamista yrityksen sisäiseen käyttöön, on kielletty. 1188.fi palvelua tulee kaikissa tilanteissa käyttää käyttöehtojen ja tietopalvelusääntöjen mukaisesti. Erilliset ja yleiset, kaikkia 1188 sivuston käyttäjiä koskevat käyttöohjeet ovat nähtävillä 1188 sivustossa.

Yhtiöllä on oikeus estää tai katkaista asiakkaan pääsy Palveluun, jos näitä sopimusehtoja on olennaisesti rikottu tai asiakas on muulla tavalla väärinkäyttänyt Palvelua siten, että käyttö aiheuttaa vahinkoa Yhtiölle, toisille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

6. Immateriaalioikeudet

Yhtiöllä on omistusoikeus tuottamiinsa palveluihin ja niiden osa-alueisiin. Palvelun osien kopioiminen on kielletty.

7. Sopimuksen voimassaolo

Palvelu laskutetaan määräaikaisena palveluna etukäteen vuosi kerrallaan. Kesken laskutuskauden irtisanotut palvelupaketit laskutetaan kauden loppuun. Irtisanominen on suoritettava kirjallisena vähintään neljä (4) viikkoa ennen laskutuskauden loppua.

Asiakas voi vaatia sopimuksen ennenaikaista päättämistä, jolloin yhtiö poistaa asiakkaan tiedot rekisteristään mahdollisimman nopeasti. Asiakas ei voi kuitenkaan vaatia tilausmaksua tai sen osaa takaisinmaksettavaksi. Yhtiöllä on oikeus tarkistaa palvelujen osalta sovittuja hintoja tulevien vuosien osalta.

Asiakkaan tulee tehdä sopimuksen irtisanominen aina kirjallisesti (sähköposti tai kirje) eikä Asiakas saa käyttää irtisanomisessa asiamiestä, eikä antaa irtisanomisesta toimeksiantoa kolmannelle osapuolelle, paitsi erityistapauksissa joihin Yhtiö on antanut kirjallisen luvan. Luvattomat, kolmannen osapuolen Asiakkaan puolesta tekemät irtisanomisilmoitukset ovat mitättömiä ja tehottomia eivätkä vaikuta sopimussuhteen voimassaoloon.

8. Muuta

Yhtiöllä on oikeus muuttaa sopimusehtoja. Voimassa oleva sopimusteksti on nähtävillä www.1188.fi sivustossa.

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää digitaalisia tallenteita.

TIETOSUOJA

 

Viimeksi päivitetty 27.07.2022 10:22
 
..